Centrum voor
Religie en Recht
Centrum voor
Religie en Recht

Studiedag Zicht op opzicht en tucht in de Protestantse Kerk in Nederland

Opzicht: iedere gemeente heeft er mee te maken. Uiteenlopende thema's komen daarbij aan de orde. Het gaat over de opbouw van de gemeente, over de zorg om leden en hoe als leden van die gemeente op christelijke wijze met elkaar om te gaan. Dat roept ook allerlei vragen op, bijvoorbeeld wat die christelijke wijze en omgaan inhoudt. Tucht staat in de kerkorde in het kader van opzicht. Er wordt in de kerkorde relatief veel aandacht aan besteed. Vanwege het beoogde doel is zorgvuldigheid geboden. Tucht is echter in de Protestantse Kerk een relatief onbekend fenomeen. Het is meestal iets van achter de schermen. De impact kan groot zijn, zowel voor de direct betrokkene(n)als voor de gemeente in haar geheel. Toch is de bedoeling van de tucht niet anders dan het opzicht: gemeenteopbouw. In dat kader komen in deze studiedag verschillende vragen aan de orde. Hoe werkt het? Wat wel en vooral niet te doen? Wat zijn de normen? Wat is de relatie tot het wereldlijk recht?

Als de tucht in zicht komt, wordt vaak in eerste instantie naar de predikant gekeken.Deze studiedag is daarom in eerste instantie op predikanten gericht. Daarnaast kunnen ouderlingen, leden van pastorale teams en andere geinteresseerde gemeenteleden hun kennis van en inzicht in deze thematiek vergroten. Door het gebruik van casussen blijft het oog steeds gericht op de praktijk.

Voor wie?

Deze studiedag is voor predikanten, andere ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden die meer willen weten over opzicht en tucht.

Deelnemers wordt gevraagd ter voorbereiding van de dag enkele artikelen te lezen.
Deelnemers krijgen een certificaat van deelname.
Predikanten die de studiedag willen gebruiken voor de invulling van hun niet aangestuurde deel van de PAO kunnen met het doen van een aanvullende opdracht een verklaring krijgen voor 1 ects. Meer informatie hierover verschaffen de sprekers.

Sprekers

Mr. Gerrit van den Brink (advocaat Van Kooten Advocaten)
Dr. mr. Klaas-Willem de Jong (docent kerkrecht PThU)

Datum

Donderdag 8 november 2018.

Tijd

09.30-17.00 uur.

Locatie

Grote zaal 1E-24 van de Protestantse Theologische Universiteit (E-vleugel VU-hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV) te Amsterdam.

Prijs

€ 195,- (leden van de BNP betalen € 175,-),incl. koffie/thee en lunch.

Aanmelden en betalen

U kunt zich tot uiterlijk 1 november aanmelden voor deze studiedag. (Voor deze studiedag zijn min. 15 deelnemers vereist.)

Klik hier om aan te melden.

Contactgegevens

Centrum voor
Religie en Recht

De Boelelaan 1105
2E-vleugel
1081 HV Amsterdam
e-mail: info@religie-recht.nl

 

 

fotoccr